פירוק חברה על ידי בעלי המניות

חברה בע"מ היא צורת ההתאגדות הנפוצה ביותר בעולם העסקי המערבי. הליך פירוק חברה בע"מ מוסדר בדין הישראלי במסגרת פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג- 1983. פירוק החברה בעצם מסיים את חייה של החברה ואת הקשר החוזי שלה עם חבריה ובין חבריה לבין עצמם. להמשיך לקרוא