מדריך רשלנות רפואית בצבא

חייל המשרת בצבא, בשירות סדיר או בשירות קבע, מקבל מענה רפואי מן המערכת הרפואית הצבאית בלבד, מערכת הנפרדת מן המערכת הרפואית הציבורית, האזרחית. אולם, בדומה לה, גם למערכת הרפואית הצבאית יש חובת זהירות כלפי החיילים להמשיך לקרוא